dpcard.co.il@gmail.com

מנחים - כל האזורים בארץ

NoLiSh

NoLiSh
הנחייה הדרכה ליווי תוכניות

קטגוריה : מנחים
אזור עבודה : כל הארץ
גל פליקסברודט

גל פליקסברודט, משחקי חשיבה בשיתוף פעולה, חיבור בין אנשים, משחקי חברה בצפון, זמן איכות בצפון
מנחה ODT פעילויות חברה וגיבוש

קטגוריה : מנחים
אזור עבודה : כל הארץ