054-7949483 dpcard.co.il@gmail.com

שרותי בקורת, יזמות אינטרנט, יזמות חברתית - כל האזורים בארץ

עסקי דוד אברמוב

עסקי דוד אברמוב
יזם אינטרנט ויזם חברתי

קטגוריה : שרותי בקורת, יזמות אינטרנט, יזמות חברתית
אזור עבודה : פתח תקווה